• ไม่จำเป็นต้องมีมีประสบการณ์
 • รับเงื่อนไขขององค์กรได้
 • สามารถปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.สุพรรณบุรี

20-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Engineer or Science
 • Ensure that company's policies, factory standards
 • multi-product outerwear

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree
 • Male/Female. Age between 25-35 years old
 • Minimum 3 years

17-Nov-17

 

Applied
 • ดูแล และ ควบคุม ความปลอดภัย และ จัดทำเอกสาร
 • เคยได้รับการอบรมเรื่อง GMP-HACCP และ ISO มาแล้ว
 • ปริญญาตรี เซ็นต์ผู้ควบคุมมาตรฐานได้

17-Nov-17

 

Applied
 • Environment, Bio Gas, Waste Water Treatment
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chemical Engineering Bachelor's Degree.
 • A technical background in chemical, painting.
 • Knowledge of Six Sigma, ERP or MRP systems.

08-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล