• ดูแล และ ควบคุม ความปลอดภัย และ จัดทำเอกสาร
 • เคยได้รับการอบรมเรื่อง GMP-HACCP และ ISO มาแล้ว
 • ปริญญาตรี เซ็นต์ผู้ควบคุมมาตรฐานได้

22-Sep-17

 

Applied
 • 3 yrs. exp in Production Planning, Planner
 • SAP, ERP programs managed
 • Good command in English

22-Sep-17

 

Applied
 • Environment, Bio Gas, Waste Water Treatment
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chemical Engineering Bachelor's Degree.
 • A technical background in chemical, painting.
 • Knowledge of Six Sigma, ERP or MRP systems.

21-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • มีความรู้ด้านระบบ ISO 18001, ISO 14001
 • สามารถเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยได้

21-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล