• เพศไม่จำกัด อายุ 35 - 45 ปี
 • ป.ตรีโลจิตติกส์ ,การบัญชี ,การจัดการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

22-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Define processes' routing and standard times
 • Improve efficiency by work flow & methods analysis
 • Provide all necessary product data for production

22-Mar-18

 

Applied
 • Production Planning Manager
 • Lead operations planning meetings
 • production facilities

21-Mar-18

 

Applied
 • Sourcing Engineer
 • Automotive
 • Sourcing/SQE Engineer

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • QA Engineer
 • Factory Lamphun
 • Automotive

20-Mar-18

 

Applied
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ และมีความเป็นผู้นำ

20-Mar-18

 

Applied
 • Glazing Production
 • Production Plan
 • Ceramics Production Process

20-Mar-18

 

Applied
 • Semi Auto Glazing
 • Glazing operation
 • Ceramics, Kitchenware

19-Mar-18

 

Applied
 • Packing Supervisor
 • packing documents
 • Specification

19-Mar-18

 

Applied
 • Process development,production target
 • Product Data Management in Microsoft AX system
 • Ceramics,Kitchenware

19-Mar-18

 

Applied
 • QA QC Manager/Jewelry
 • quality assurance issues
 • Quality Control

18-Mar-18

 

Applied
 • Purchasing Supervisor/Jewelry
 • identifying foreign and domestic suppliers
 • Purchasing experience

18-Mar-18

 

Applied
 • Experiences at least 5 years in SQE
 • Provide assistance to supplier on new products
 • Strong knowledge APQP, PPAP and FAI Process

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Physics,Physics mat'l science
 • min 5 yrs in reliability laboratory
 • Can communicate in English. and work in Lamphun

15-Mar-18

 

Applied
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

07-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล