ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  Abbra Co., Ltd.'s banner
  Abbra Co., Ltd.'s logo
  ลาดหลุมแก้ว
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร,วิทยาศาสตร์การอาหาร
  • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ตัวสินค้า และกระบวนการผลิต, ระบบคุณภาพ
  ลาดหลุมแก้วTHB 13K - 15,999 /เดือน
   Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
   Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
   ลาดหลุมแก้ว
   • Experience in QA or QC in any industry.
   • Customer claim management
   • Able to work every Saturday