• สามารถควบคุมการผลิต ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ประยุกต์กับงานได้
 • สามารถปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.ลพบุรี

20-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Engineer or Science
 • Ensure that company's policies, factory standards
 • multi-product outerwear

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree
 • Male/Female. Age between 25-35 years old
 • Minimum 3 years

17-Nov-17

 

Applied
 • ฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย3 - 5 ปี งานด้านการผลิต
 • มีความรู้ทางด้านการบริหารการผลิต TPM,TQM, 5ส, QCC

16-Nov-17

 

Applied
 • Food Science, Food technology, Biotechnology
 • Food Safety and Quality Management System
 • GMP, HACCP

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chemical Engineering Bachelor's Degree.
 • A technical background in chemical, painting.
 • Knowledge of Six Sigma, ERP or MRP systems.

08-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล