• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์การอาหารและอื่นๆ
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการอาหาร

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 • รักงานบริการและสามารถทำงานเป็นกะได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 • รักงานบริการและสามารถทำงานเป็นกะได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การจัดการโลจิสติกส์
 • เจ้าหน้าที่บรรจุ
 • Packing Supervisor

15-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขา เภสัชศาสตรบัณฑิต
 • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
 • รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ สินค้าสำเร็จรูป

12-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเครื่องกล อุตสาหการ
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไปกับงานควบคุมการผลิต

12-Oct-18

 

Applied
 • Experiencing in FMCG, food, or Cosmetics
 • Oversee all operation, and Finance department
 • Master degree would be advantage

11-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ฝ่ายผลิต,บรรจุอาหารสัตว์
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

11-Oct-18

 

Applied
 • Excellent in MS-office (excel and PowerPoint)
 • experience in demand / supply planning
 • Knowledge of SAP (MM/PP/SD)

11-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Electronics, Mechanical or Refrigerated
 • Experiences in R&D, project management
 • knowledge of refrigeration theory and system

11-Oct-18

 

Applied
 • create new code for new spare part, BOM in SAP
 • SAP knowledge is required
 • experiences in R&D, Part Control or Purchasing

11-Oct-18

 

Applied
 • Electrical Engineer
 • Lopburi
 • food

11-Oct-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Production Manager

JAC AYUTTHAYA

ภาคกลาง

 • 8 yrs exp in Production control for manufacturing
 • 4M control, Kaizen, Lean Manufacturing, Six sigma
 • Good command in English

09-Oct-18

 

Applied
 • 15 yrs for Production fields for manufacturing
 • Manufacturing process manage, Operations manage
 • Business of English

08-Oct-18

 

Applied