• เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีพื้นฐานด้านเคมี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขยันทำงาน มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี
 • พร้อมที่จะเรียนรู้งาน
 • มีความรู้เรื่องหน้าไม้ เกรดไม้ พิจารณาเป็นพิเศษ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขยันทำงาน มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี
 • ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • มีความรู้เรื่องหน้าไม้ แยกเกรดไม้ได้ ตรวจสอบคุณภาพ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขยันทำงาน มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี
 • ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • มีความรู้เรื่องหน้าไม้ แยกเกรดไม้ได้ ตรวจสอบคุณภาพ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขยันทำงาน มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี
 • ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • มีความรู้เรื่องหน้าไม้ แยกเกรดไม้ได้ ตรวจสอบคุณภาพ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Improve process & product quality
 • การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.-ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.-ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Operation Manager

MERMAID CHEF CO., LTD.

นครศรีธรรมราช

 • ขับรถยนต์ได้
 • ดูแลควบคุมระบบผลิตและบรรจุสินค้า
 • มีความเป็นผู้นำ และสามารถเป็นผู้ตามที่ดีได้เช่นกัน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ู้ผู้จัดการโรงงานผลิต ประสบการณ์ 20 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานประจำโรงงาน อ.พระแสงจ.สุราษฎร์ธานี
 • ประสบการณ์ในการ Set up ระบบการทำงานในโรงงาน

25-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

24-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประกันชีวิต
 • มีประกันสังคม

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

24-Sep-18

 

Applied

Operation Manager

MERMAID CHEF CO., LTD.

นครศรีธรรมราช

 • ขับรถยนต์ได้
 • ดูแลควบคุมระบบผลิตและบรรจุสินค้า
 • มีความเป็นผู้นำ และสามารถเป็นผู้ตามที่ดีได้เช่นกัน

24-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประกันชีวิต
 • มีประกันสังคม

22-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถคำนวนBOQ ได้

19-Sep-18

 

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

19-Sep-18

 

Applied
 • Rubber Technology, Polymer Science or Engineering
 • 5 years experienced in manufacturing field
 • Experienced in supervising the team

18-Sep-18

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Operation Manager

MERMAID CHEF CO., LTD.

นครศรีธรรมราช

 • ขับรถยนต์ได้
 • ดูแลควบคุมระบบผลิตและบรรจุสินค้า
 • มีความเป็นผู้นำ และสามารถเป็นผู้ตามที่ดีได้เช่นกัน

18-Sep-18

 

Applied
 • 5 yrs experience in visual merchandising functions
 • Interest and awareness of fashion trends
 • Travel flexibility

17-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

17-Sep-18

 

Applied