• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ทางด้านระบบ ISO ,OHSAS , CSR
 • มีทักษะในการสื่อสารและผู้นำ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี
 • ต้องเข้ากะกลางคืนได้ และมีความขยันอดทน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารบริหารกะการผลิต กระบวนการผลิต
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยี
 • ต้องเข้ากะกลางคืนได้ และมีความขยันอดทน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพประจำบริษัท
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ หรือประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความอดทน, มีความรับผิดชอบ
 • เพศชาย,หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Electrical, Power System or Mechatronic
 • 2 years' experience in the eletrical factory
 • Strong technical knowledge

20-Nov-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม ควบคุม หรือใบ กว.

20-Nov-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้มีการใช้วัสดุที่เหมาะสม
 • ตรวจสอบฉลากให้ตรงกับข้อกำหนดของลูกค้าและกฎหมาย
 • ตรวจแบบของบรรจุภัณฑ์ก่อนส่งพิมพ์

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่
 • มีความรู้ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสามารถในสายงานช่างต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ป.ตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน

19-Nov-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • วุฒิการศึกษาตรี, ประกาศนียบัตรชั้นสูง
 • ปฎิบัติงาน วันจันทร์-เสาร์

17-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ส่งออก สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด
 • มีความสามารถด้านภาษาจีน , อาหรับ , อังกฤษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบงานคุณภาพ ต่างๆ เช่น ISO

17-Nov-17

 

Applied
 • Minimum Bachelor Degree in related discipline
 • At least 3 year(s) of working experience
 • Able to speak and write of English

17-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor Degree Sceince, Chemist or related fields
 • Good Communication
 • Able to work under pressure

17-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ ด้านระบบ ISO 14001/OHSAS 18001

17-Nov-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ได้ และ มีใบขับขี่ )
 • มีภาวะผู้นำ และทำงานเป็นทีมได้ดี

16-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีความอดทน ตั้งใจทำงาน
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

16-Nov-17

 

Applied
 • ตรวจสอบควบคุม กระบวนการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • ตรวจเช็คเครื่องมือ อุปกรณ์ ต่าง ๆ
 • ตรวจสอบปริมาณของ คุณภาพของวัตถุดิบ

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 -40 ปี
 • วุมิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในสายงานวางแผน 2-5 ปี

15-Nov-17

 

Applied
 • Complete management of the manufacturing facility
 • Bachelor’s degree or higher in any field
 • At least 10 years of management experiences

15-Nov-17

 

Applied
 • Degree in Occupational Health and Safety
 • Maintains Safety awareness across the board
 • Ensures all Site Safety and Health Plans

14-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล