• ปวส ขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานในห้อง Lab 1 ปี ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลเครื่องจักรแต่ละส่วนงาน
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 • ผ่านการอบรม ISO 17025

19-Jan-18

 

Applied
 • ทำอาหาร ( ข้าวแกง ) และอาหารคาวหวาน ขายพนักงาน
 • มีความสามารถและชำนาญ ทำอาหาร ( ข้าวแกง )
 • สามารถจัดสรรเวลาได้เป็นอย่างดี และเป็นคนใจกว้าง

19-Jan-18

 

Applied
 • รับและตรวจสอบวัตถุดิบทุกชนิด
 • จัดทำบันทึกรายงานการประชุม
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงาน QA และ QC

19-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ได้ และ มีใบขับขี่ )
 • มีภาวะผู้นำ และทำงานเป็นทีมได้ดี

19-Jan-18

 

Applied
 • ตรวจสอบควบคุม กระบวนการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • ตรวจเช็คเครื่องมือ อุปกรณ์ ต่าง ๆ
 • ตรวจสอบปริมาณของ คุณภาพของวัตถุดิบ

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีความอดทน ตั้งใจทำงาน
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา Mechanical, Industrial
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ในงาน Production
 • มีทักษะในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี

18-Jan-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • วุฒิการศึกษาตรี, ประกาศนียบัตรชั้นสูง
 • ปฎิบัติงาน วันจันทร์-เสาร์

18-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ทางด้านระบบ ISO ,OHSAS , CSR
 • มีทักษะในการสื่อสารและผู้นำ

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ และความเข้าใจเรื่องของ ระบบคุณภาพ
 • สามารถช่วยงานฝ่ายบุคคล หรือ ธุรการ ได้
 • จบการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท

17-Jan-18

 

Applied
 • Thai Nationality Only
 • Bachelors Degree in Textile and Clothing Field
 • Willing to Relocate to Phuket

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ส่งออก สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด
 • มีความสามารถด้านภาษาจีน , อาหรับ , อังกฤษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบงานคุณภาพ ต่างๆ เช่น ISO

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor Degree Sceince, Chemist or related fields
 • Good Communication
 • Able to work under pressure

16-Jan-18

 

Applied
 • Minimum 5 years in Quality Assurance
 • Bachelor's Degree in related field.
 • Good computer skills.

15-Jan-18

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 • ผ่านการอบรม ISO 17025

13-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล