• ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้เกี่ยวกับ ISO 9001,ISO 14001,GMP
 • มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย/หญิง 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี
 • มีความชำนาญงานทางด้านประกันคุณภาพ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลาสติก หรือกระสอบ
 • มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • 2 อัตรา ด่วนมาก

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิทยาศาสตร
 • มีความรู้เกี่ยวกับ ISO 9001,ISO 14001,GMP
 • มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย/หญิง 35 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Planing Staff

Karma Mobility Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • วางแผนผลิต
 • ปวส-ปริญญาตรี
 • ประสบการน้อย

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • 5-10 years in Manufacturing Production Management
 • Knowledge of Quality Management System

23-Mar-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรม
 • มีความรู้ในการจัดการระบบการผลิตในโรงงานอาหาร
 • มีประสบการณ์การจัดการด้านอุตสาหกรรมอาหาร10ปีขึ้นไป

23-Mar-18

 

Applied
 • ป.ตรี ด้านเกษตร, จิตวิทยา, พัฒนาชุมชน, อื่นๆ
 • งานส่งเสริมด้านเกษตร (อ้อย)
 • งานภาคสนาม สื่อสารกับชุมชน

22-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead, plan, direct and lead Sweetener operations
 • Drive to improve productivity and yields leading
 • Collaborate with internal teams to improve supply

22-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good English
 • 3-8 years relevant working experience
 • Able work under pressure

22-Mar-18

 

Applied
 • talent, succession, training, development, HR, HRD
 • motivating, engaging, retaining, educating, HROD
 • human resource, employee engagement, management

22-Mar-18

 

Applied

General Manager

CPPC Public Company Limited

นครราชสีมา

 • ประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้าน Flexible Packaging

22-Mar-18

 

Applied

PLANT MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

นครราชสีมา

 • At least 10 years’ experience in plant environment
 • Good analytical and problem solving skills.
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering

22-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • R&D packaging activity
 • developing and deploying Packaging resource pool
 • Regional Packaging handover #1

21-Mar-18

 

Applied
 • ดูแลด้าน ISO9001,GMP,HACCP,HALAL และ ISO14001
 • ดูแลด้าน มอก.อย.การขอฉลากอาหาร,การออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • ดูแลการจัดทำอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์

21-Mar-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแก่นได้

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความสามารถในการใช้งานจักรเย็บผ้าได้พื้นฐาน
 • มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

20-Mar-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการ
 • มีประสบการณ์ในการบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำความสะอาดไลน์ผลิต
 • เก็บเศษวัตถุดิบที่ระหว่างผลิต
 • มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมที่จะเรียนรู้งาน

20-Mar-18

 

Applied
 • เก็บยอดงานจากฝ่ายผลิต
 • บรรจุสินค้าเพื่อเตรียมเก็บเข้าห้องเย็น
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี

20-Mar-18

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามที่กำหนด
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

20-Mar-18

 

Applied

SENIOR PLANNING OFFICER – APPAREL MANUFACTURING

PRTR Recruitment & Outsourcing

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Bachelor’s degree or higher in a related field
 • 3 years’ experience in Production Planning
 • Good written and spoken English

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

LEAN MANAGER - APPAREL MANUFACTURING

PRTR Recruitment & Outsourcing

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Bachelor’s degree
 • At least 5 years’ experience
 • Strong decision-maker

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

CUTTING MANAGER - APPAREL MANUFACTURING

PRTR Recruitment & Outsourcing

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Bachelor or Master’s degree in Engineering
 • 5 years of experience in Cutting
 • Experience in Garments / Apparel is a must

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Human Resources Manager (Savannakhet, Lao PDR)

Celestica

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Latest technology in high-end electronics products
 • Join our team and be part of the next big idea!

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบระดับปวส. ขึ้นไป (เครื่องยนต์/ไฟฟ้า )
 • ประสบการณ์ควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • ชอบการรื้อ/ประกอบเครื่องจักร

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SQE
 • Electronics Manufacturing
 • 3-5 years in experiences

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาเทียบเท่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • ใช้โปรแกรม Word และ Excel ได้
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

19-Mar-18

 

Applied
 • Assure ongoing production effectively & efficiency
 • Establish day to day area performance standards
 • Manage overall factory work environment is safe

17-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • At least 5 years of experience
 • Able to work in Khon Kaen

16-Mar-18

 

Applied

Employee Relations Manager (KORAT)

RLC Recruitment Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • employee relations, human resource, food, union
 • manufacturing, labor law, continuous improvement
 • HR solutions, employee engagement, food production

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • สามารถอ่านออก/เขียนได้
 • . สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Mar-18

 

Applied

Lean & Engineer

HbI Manufacturing (Thailand) Ltd. Surin Plant

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Maintain and update KAIZEN Calendar
 • Become Change Agents and lead the LEAN
 • Apply LEAN tools on the KAIZEN improvement project

16-Mar-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เคยผ่านงานด้านโรงงานเย็บผ้า
 • สามารถตรวจสอบงานประเภทงานเสื้อผ้าได้
 • ตรวจสอบชิ้นงานประเภทเสื้อผ้า

16-Mar-18

 

Applied
 • สามารถเย็บจักรอุตสาหกรรมได้ดี
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เย็บเสื้อผ้าตามออเดอร์ลูกค้า

16-Mar-18

 

Applied
 • สามารถวางมาร์ค ตัดผ้าได้้
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีหน้าที่ความรับผิดชอบ วางวาร์ค ตัดผ้าได้

16-Mar-18

 

Applied
 • Plan and manage all production works
 • Coordinate with Maintenance, Engineering and QA
 • Coordinate with Demand&Planning for delivery plan

15-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in industrial
 • Mechanical engineering or a related field.
 • 5 years’ experience in production planning

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือน : 30,000-40,000 บาท
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไปในสายงานการผลิต
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง ทัศนคติดีต่อการทำงาน

10-Mar-18

 

Applied
 • เงินเดือน 40,000-50,000 บาท
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน 5 ปีขึ้นไปในสายงาน
 • มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร GMP HACCP ISO

10-Mar-18

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล