• เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป

19-Aug-17

 

Applied
 • To utilize your engineering skills
 • To take training in Japan
 • To use your English language skill for the company

19-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Engineering.
 • 5 years professional experience in Production.
 • Solid knowledge of Food Hygiene, (Food) Safety.

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Automotive / Electronics engineer

TTF (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s degree in engineering
 • Thai Nationality
 • Affinity for automotive

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • 5 years working exp in Production management
 • Direct background in cosmetics, personal care
 • Experience with ERP is required

18-Aug-17

 

Applied
 • Packaging Development
 • Support production to resolve the packaging issue
 • Control and track project timeline

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • New Product Development
 • Initiate new methodologies for new products
 • Control and track project timeline

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QA PHARMACIST

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Thai National, 25 – 30 years old
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy or a related field
 • Previous experience in the pharmaceutical

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 35-40 years old
 • Bachelor's Degree or higher in Engineering
 • Minimum 10 year's experience in managerial level.

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี
 • สามารถใช้ Computer พื้นฐานได้

18-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมการผลิตให้ทันตามความต้องการ
 • สามารถตรวจติดตามการไหลของผลิตภัณฑ์
 • สรุปและประเมินผลการผลิตในแต่ละวัน

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Occupational health & safety
 • Check and update Thai Law. And action
 • Chemical Control, waste water, Industrial waste

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree of Engineering
 • Experience 1 - 2 years in production Line
 • Good command of English

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22- 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้ความเข้าในระบบ ISO

18-Aug-17

 

Applied

QA Manager

Proud Passion Consulting Recruitment Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Ensure compliance with all norms
 • Conduct regular audit in organization.
 • Ensure compliance of Product Safety

17-Aug-17

 

Applied

Production Manager

Robert Walters Thailand

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Overseeing production processes
 • Routine maintenance of production equipment
 • Assessing project and resource requirements

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work in big company in Thailand where provide
 • to challenge himself in a Manager role
 • to work as the top in the factory

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Customer service and Planning Manager

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelors degree or higher in any field.
 • At least 5 years experience in international compa
 • Good communication skills, good in English

17-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดต่างๆ ได้
 • จบการศึกษาปวช.ขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

17-Aug-17

 

Applied
 • QA,QC
 • Customer care
 • Automotive

17-Aug-17

 

Applied
 • age below 32 years old
 • Production Manager
 • Planning Process Factory

17-Aug-17

THB45k - 55k /เดือน

Applied

Quality Control Supervisor

BASF - Asia Pacific

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Material and Product Inspection
 • Develop and Maintain operation manual
 • Supervise and monitor ISO related activities

16-Aug-17

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in Chemical Engineering
 • More than 2 years experiences in chemical engineer
 • Good command in English

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • 2-3 years’ experience in process control
 • Good command in English

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Operations Manager (Greenfield Plant Start-Up)

Michael Page

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Exciting role with a leading European manufacturer
 • Dynamic and meritocratic working environment
 • Significant career growth opportunities

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To contribute many kind of industries
 • To work in the company occupying approximately 30%
 • To challenge himself in a Manager role

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนตามที่ตกลง,รายได้อื่น,สวัสดิการตามกฎหมาย
 • หยุดเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

15-Aug-17

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Lean/TPS Engineer related experience of 5 years
 • Passionate, Fast learning, Change management
 • Involve improvement of whole value stream

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Design Engineer (Engineering Dpt. – 2 Position)

CIEE Thai Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • engineer
 • Design product
 • samutparkran

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี
 • ม.6-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการโรงงาน
 • มีความรู้ด้าน GMP HACCP ISO9000

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Planning Material Officer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • 2-year experience in production and material plan
 • Excellent planning and communication skills
 • Good Knowledge of ISO / TS 16949

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, Medical Allow, Accident Ins, PVD
 • IndustrialConstruction Products Manufacturer
 • At least 5 year exp. in Accounting Management

15-Aug-17

 

Applied

Sale Manager (Urgent)

EIE Intergroup Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Sale, Marketing, Packing, Manufacturing
 • Sale forcast, sale budget, Thai Nationality
 • Sale, Marketing manager

15-Aug-17

 

Applied

PAINTING ENGINEER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Minimum of a Bachelor of Engineering
 • Minimum of 5 years work experience
 • Experience in TPM, TQM, TS14969, ISO9001/2008

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เป็นเพศหญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • สามารถทำงาน จ.-ส. ได้

14-Aug-17

 

Applied

Production Supervisor

Kikkoken Ltd., Part.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต
 • จบการศึกษา วิทยาศาสตร์การอาหารหรือใกล้เคียง
 • ทำงานล่วงเวลาได้ (OT)

14-Aug-17

 

Applied
 • Organized and able to problem-solve.
 • Good command in English
 • Bachelor degree

14-Aug-17

 

Applied

QC Chemist (Pharmaceutical)

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Pharmaceutical
 • QC, QA
 • Chemical Science

14-Aug-17

 

Applied

Electrical Engineer/วิศวกรไฟฟ้า

Mattel Bangkok Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Electrical engineering
 • PM machine and monitoring top 3 m/c downtime
 • 6 wk, insurance, fix bonus, provident fund

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Planning and allocating budget properly
 • 10 years of work experience in automotive
 • Interpreting company or factory policy into action

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree of Engineering or related
 • Experience in manufacturing production
 • Development opportunity in progressive company

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Purchasing Supervisor (Electronic Manufacturing)

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Electronics
 • Electronic Manufacturing
 • Purchasing, Suppliers

14-Aug-17

 

Applied

ผู้ช่วย QC (สมุทรปราการ)

Kikkoken Ltd., Part.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เป็นเพศหญิง
 • สามารถทำงานวันจันทร์ - เสาร์ได้
 • มีความรับผิดชอบ ใส่ใจงาน

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และมีคดีต้องโทษ

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล
 • ISO 9001:2008 / TS 16949:2009

13-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล