ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Kelly Services's Bænnexr̒ k̄hxng
  Kelly Services's โลโก้ของ
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • Oracle EBS Module, Sourching,Purchasing, Isupplier
  • GAP Analysis,Gathering requirement, Conflicts Data
  • Good Command English both spoken and written
  Kelly Services's Bænnexr̒ k̄hxng
  Kelly Services's โลโก้ของ
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • Oracle EBS Module, Pricing Shipping
  • Inventory & Shipping Process, Custom Solution
  • Good Command English both spoken and written
  Asian Honda Motor Co., Ltd's โลโก้ของ
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • Oversea Procurement, Quality Control
  • Able to travel upcountry and overseas
  • Good Command in English (TOEIC 700 )

  Product Manager/Product Manager

  KHOTCHER GLOBAL FOOD CO., LTD.
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • Product Manager
  • เงินเดือนดี สวัสดิการดี
  • ต้องการคนมีประสบการณ์
  Kelly Services's Bænnexr̒ k̄hxng
  Kelly Services's โลโก้ของ
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • Oracle EBS Manufacturing & Planning
  • Advanced Supply Chain Planning (ASCP) modules
  • Design & implement solutions in Oracle Inventory
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)