จป.วิชาชีพ

Siam Polynet Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • วุฒิบัตร จป. วิชาชีพ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนจัดซื้อ การส่งมอบ ติดตาม ประสานงานหน่วยงาน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมสิ่งทอ
 • มีประสบการณ์ 7 ปี ขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้บริการด้านเทคนิคการพ่นกำมะยี่ แก้ปัญหา
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Production staff

Rubbersoul Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
 • เพศ : ชาย , หญิง

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Planning officer

Rubbersoul Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

เจ้าหน้าที่ ISO

CNC Tech Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • จัดทำ และ ควบคุม ระบบ ISO9001 : 2015
 • จัดทำและพัฒนาองค์กรทางด้ารระบบมาตราฐานต่าง
 • พิจารณาผู้มีประสบการณ์ด้านระบบ ISO9001:2015 พิเศษ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ : 35 ปีขึ้นไป
 • เพศ : ชาย
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

22-Nov-17

 

Applied

Quality Control staff

Universal Rice Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่รับเข้า,ส่งออก
 • ตรวจวัดความขาวและความชื้นของข้าว
 • ตรวจสอบคุณภาพข้าวโดยการหุง

22-Nov-17

 

Applied
 • บริหารระบบคุณภาพ ISO ให้เป็นไปตามระบบของบริษัท
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารระบบ ISO มาก่อน
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

22-Nov-17

 

Applied

Production Engineer ( ด่วน !! )

WONK SPRING CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

22-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีความรู้และประสบการในงาน QA ด้านพลาสติก
 • มีความรู้ด้านระบบ GMP, HACP

22-Nov-17

 

Applied

พนักงานฝ่ายผลิต

Rubbersoul Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
 • เพศ : ชาย , หญิง

22-Nov-17

 

Applied

เจ้าหน้าที่วางแผน

Rubbersoul Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

22-Nov-17

 

Applied
 • วางแผนการผลิตตามออเดอร์ลูกค้า เช็คสต็อค จัดทำ BOM
 • ทำเอกสารขอซื้อให้ฝ่ายจัดซื้อ ติดตามงานระหว่างการผล
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี

22-Nov-17

 

Applied

Engineer / วิศวกร

Phraephrewgam Motor Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ควบคุมดูแลการผลิตและงานออกแบบใหม่
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป

22-Nov-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพ วัตถุดิบ WIP และสินค้าสำเร็จรูป
 • เพศชาย อายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

22-Nov-17

 

Applied
 • At least 7-10 years experiences in QA in garments
 • Good leadership and Strong analytical and has anal
 • Good in English Communication Skill, both speaking

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผลิตตามขั้นตอนกระบวนการผลิต
 • ตรวจสอบ , QC สินค้า
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

21-Nov-17

 

Applied
 • Electronic Device Inspection - Digital Convergence
 • EMS Quality System Audit
 • Able to stay in Petchaburi

21-Nov-17

 

Applied
 • New exciting position with a highly motivated team
 • Excellent Benefits ,Attractive Salary
 • use your Organisational skills

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปสก.5 ปีด้านงานวิจัยและพัฒนา Flexible Packaging
 • ป.ตรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เคมี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

21-Nov-17

 

Applied

Safety Officer

Siam Polynet Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • วุฒิบัตร จป. วิชาชีพ

20-Nov-17

 

Applied
 • Substantial experience of successfully leading
 • Strong communication skill
 • Good English communication skills

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมคุณภาพสินค้า
 • ดูแลเอกสารเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
 • วุฒิ ป.ตรี คณะวิทยาศาสตร์

20-Nov-17

 

Applied

Garment Line Manager

Thaiman Industries Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Nov-17

 

Applied

PLANNING STAFF

Thaiman Industries Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Nov-17

 

Applied

Garment Line Leader

Thaiman Industries Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
 • ติดตามและตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามการวางแผน

20-Nov-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานในไลน์การผลิตงานอาร์ตฝา
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ม.6 / ปวช. / ปวส. ขึ้นไป

20-Nov-17

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับการพ่นสี
 • ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

20-Nov-17

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับยาง การอัดยาง สามารถผสมยางได้
 • เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • เรียนรู้และเข้าใจในงานได้รวดเร็ว

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช. / ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานระบบ ISO

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช. / ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานระบบ ISO

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปวส. / ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความเข้าในใจการปฏิบัติงาน ระบบ ISO

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการผ่านงาน QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานระบบ ISO

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
 • ติดตามและตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามการวางแผน

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปวส. / ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความเข้าในใจการปฏิบัติงาน ระบบ ISO

20-Nov-17

 

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • เป็นผู้มีความอดทน พร้อมจะเรียนรู้งาน

20-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Pharmacy
 • Hands on, proactive and a fast-responder
 • Good interpersonal skills

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่รับเข้า,ส่งออก
 • ตรวจวัดความขาวและความชื้นของข้าว
 • ตรวจสอบคุณภาพข้าวโดยการหุง

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย (เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมเหล็ก)
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ระบบไฟฟ้า อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

19-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนากระบวนการผลิต ไม่ต่ำกว่า 1
 • ประสบการณ์ด้าน CNC งานประกอบพัดลม ปั้มขึ้นรูปโลหะ

18-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป หรือ ปริญญาตรี
 • บริหารคลังสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel

17-Nov-17

 

Applied
 • Supports the efforts of the process engineers
 • Serves as a resource on plant technologies
 • Lead operational excellence and continuous improve

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้ มีความขยัน อดทน

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถขับรถได้ พร้อมมีใบขับขี่

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ม.3 - ปวช ช่างกลโรงงาน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านเครื่องจักร พับ/ตัด/ปั๊ม/ เชื่อม

17-Nov-17

 

Applied

QA Manager (Canned Food manufacturing)

JAC International

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 10 years in quality management (Food Industry)
 • Flexible, work well under pressure
 • Knowledge and Certified training of GMP/HACCP/ISO

17-Nov-17

 

Applied
 • ประสบการณ์การขายทางด้านการ์เมนท์ สิ่งทอ
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง

17-Nov-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล