• วิศวกรวางแผนการผลิต ปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้พิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • มีประสบการณ์การทำงานโรงงาน อย่างน้อย 10 ปี
 • ภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความซื่อสัตย์

23-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ BRC,IFS
 • วางแผนการประกันคุณภาพสินค้าทั้งกระบวนการ
 • ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคล

23-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage and monitor subordinate safety behavior
 • Control the quality of raw material
 • Analyzing process nonconforming root cause

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์วางแผนการผลิต
 • มีประสบการณ์ด้านปิโตรเลียมหรือน้ำมันหล่อลื่น
 • ติดต่อสื่อสารและประสานงานได้เป็นอย่างดี

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • warehouse officer
 • Lab
 • ขนส่ง

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถทำ OT ปกติ / OT วันอาทิตย์ / และ เข้ากะได้
 • สามารถช่วยงานแผนกอื่นได้
 • อัธยาศัยดี

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Pharmaceutical.
 • Quality Management/Pharmaceutical manufacturing
 • good judgement, problem solving and analytical

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Procurement Engineer
 • at least 3 years in Sourcing or Procurement
 • Bachelor in Engineering

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years experience in QC/QA
 • Bachelor degree in Engineering
 • Age 26 - 30 years old

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years working experience in QA in Garment
 • Good in English Communication Skill
 • Salary 65K-85K, Working day: Mon -Fri and 2SAT

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QC Supervisor

Southeast Asian Packaging and Canning Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • A Big Group of Food Manufacturer
 • Interesting Package for a successful candidate
 • Good career growth opportunity

21-Jun-18

THB13k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

QA/QC Supervisor

Coats Thread (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor’s degree in Textile
 • 3-5 years’ experience
 • SAP experience

21-Jun-18

 

Applied

Process Controller

Coats Thread (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Science or Textile education
 • Minimum of 1 year working in junior management
 • Team management experience

21-Jun-18

 

Applied

Assistant Factory Manager (Urgent)

Global Venture Solutions Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Strong Leadership and management skill
 • Good analytical and communication skills
 • At least 5 years experience in Factory

21-Jun-18

 

Applied
 • เงินเดือน 12000+
 • งานควบคุมคุณภาพ (QC)
 • มีโอทีทุกวัน

21-Jun-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เริ่มงานได้ทันที
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

21-Jun-18

THB60 - 79 /ชั่วโมง

Applied
 • เงินเดือน 12000
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

21-Jun-18

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานกับเครื่องพับของอะมะดะ 1 ปี

21-Jun-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

21-Jun-18

THB16k - 35k /เดือน

Applied

Designer Director

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Planning capacity & output of Hand Sketch Design
 • Has good jewelry product knowledge
 • 10 years of Design experiences in jewelry business

20-Jun-18

 

Applied
 • ผู้จัดการ
 • ขึ้นทะเบียนยา
 • .

20-Jun-18

 

Applied

PLANNING MANAGER

Heritage Snacks & Food Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Plan & prioritize operations to ensure performance
 • Manage inventory targets.
 • Experiences in demand management/forecasting.

20-Jun-18

 

Applied

Product Engineer

Kruger Ventilation Industries (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • age not over 30 years old.
 • Degree in Mechanical Engineering, Mechatronics
 • Strong skill on SolidWorks software

20-Jun-18

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ป.ตรี เคมี วิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต
 • ปสก.ตรงในสายงาน 10 ปี อยู่ในระดับหัวหน้างาน 5 ปี

19-Jun-18

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • วุฒิปริญาตรีขึ้นไป อายุ 35-45 ปีขึ้นไป
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการงานจัดซื้อทั้งในและนอกประเทศได้

19-Jun-18

 

Applied
 • ผู้จัดการ
 • สมุทรสาคร
 • เบอเกอรี่

19-Jun-18

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ม.6 , ปวส.- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • มีประสบการณ์งานด้านควบคุมคุณภาพ อย่างน้อย 1 ปี
 • ชาย/ หญิง อายุ 20-35 ปี

19-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี,ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี
 • เพศชาย
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office และ MS-Office

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Technology Development Manager

Siegwerk (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 5 years comprehensive experience in defined ink te
 • Degree in Scientific of Chemistry, Printing
 • Good English communication skill.

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Material Planner

JAC International

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • liaison between customers and suppliers
 • Place and schedule orders with suppliers
 • Monitor stock levels

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QA/QC-STAFF to Supervisor

INTEQC Group

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ควบคุมคุณภาพ
 • สมุทรสาคร
 • พนักงานรายเดือน

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • The employer is the big Group of Food Manufacturer
 • Interesting package for the successful candidate.
 • Opportunities to grow up in the career path.

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์อาหารและยา
 • มีความสามารถในการวางแผนการผลิต
 • มีความเป็นผู้นำ

19-Jun-18

 

Applied
 • 15 years of experience in QMS / RA / R&D / QA
 • Have strong leadership and creativity
 • Good in English and good computer skills

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ฺBEI Product Agent (French speaking)

Chantasia Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • garment and textile, Lingerie
 • Bachelor degree French speaking Fluent English
 • Development

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เงินเดือน 12000-15000
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

19-Jun-18

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Marketing Manager

Wilsonart (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Marketing
 • CRM
 • CRM

18-Jun-18

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Sales Executive

Huhtamaki (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • At least 1 years experience in Sales & Marketing
 • Good interpersonal and communication skill
 • Willing to work in Samutsakhon

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานในส่วน QA/QC และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้าน ISO 9001:2015

18-Jun-18

 

Applied
 • garment and textile, Lingerie
 • Bachelor degree
 • Development

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือ ปวช.
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์หลายปี
 • มีที่พักให้ภายในโรงงาน

18-Jun-18

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5 years working experience and prefer in Male
 • Good in English conversation
 • Knowledge and working with the unions.

17-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied