• วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • แก้ไขปัญหาระหว่างการผลิต และหาแนวทางแก้ไข

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Food production management experience
 • Knowledge in Food Safety Standards GMP HACCP HALAL
 • Leadership and Managerial skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Facility and Building
 • Administration
 • Building and construction

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เบี้ยเลี้ยง
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree of Chemistry Science
 • Good communication and relationship skills.
 • Good command in English.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Engineering Vice President
 • Engineering Manager
 • Performance management organization

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, aged 35-50 year old.
 • Minimum of 10 years of experience in manufacturing
 • Deep knowledge and solid experience packaging

24-Sep-18

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ BRC,IFS
 • วางแผนการประกันคุณภาพสินค้าทั้งกระบวนการ
 • ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคล

22-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิเคราะห์

22-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.A, M.A (in Engineering) and Ph.D. or advanced
 • Plant Mgr./ COO/ Operation Director
 • Exp. as management's level more than 15 yrs.

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Chemist

Huntsman (Thailand) Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor degree in Chemical Engineering
 • Good knowledge on organic chemistry.
 • Implement and follow up safety regulations

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Laboratory Executive

BP - Castrol (Thailand) Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 5 years of experience in quality environment
 • Chemical or Chemical Engineer with MBA
 • Fluency in English is a must

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong in Supply chain in manufacturing
 • Experienced in chemical plant
 • strong English communications

21-Sep-18

 

Applied
 • Run full operations for high technology plant
 • Strong English communications skills
 • Chemical plant

21-Sep-18

 

Applied

QC Supervisor

Southeast Asian Packaging and Canning Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • A Big Group of Food Manufacturer
 • Interesting Package for a successful candidate
 • Good career growth opportunity

21-Sep-18

THB13k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Sales Executive

Huhtamaki (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • At least 1 years experience in Sales & Marketing
 • Good interpersonal and communication skill
 • Willing to work in Samutsakhon

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Product Coordinator

P.S.P. Specialties Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ปิโตรเลียม
 • Product Coordinator
 • Coordinator

20-Sep-18

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • แก้ไขปัญหาระหว่างการผลิต และหาแนวทางแก้ไข

20-Sep-18

 

Applied

Lab Service Technician

Coats Thread (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Diploma or Bachelor’s degree
 • 1-3 years’ experience
 • Background from Textile

20-Sep-18

 

Applied
 • Performance bonus
 • Provident fund
 • Five-day work week

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Quality Control Supervisor

Central Food Retail Co., Ltd. (Tops market)

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ประสบการณ์ทางด้านโรงงานอาหาร 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ดี
 • เครื่องแบบ ปีละ 3 ชุด

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Manager/Manufacturing Manager

Srinanaporn Marketing Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการผลิตสาย Food and Beverage
 • ประสบการณ์ด้านการผลิตมากกว่า 10 ปี

19-Sep-18

 

Applied

Product Development Manager (Mattress/Sofa)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor’s degree or higher in Product Design
 • Business Administration
 • 5 years experience in product development

19-Sep-18

 

Applied

Goods Receiving Supervisor

Central Food Retail Co., Ltd. (Tops market)

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • มีความรู้ในงานตรวจรับสินค้าเป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความชำนาญในการจัดการและการติดต่อสื่อสารได้ดี

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, Age not over 35 years old
 • Bachelor’s or Master Degree in Food Science
 • 1-3 years experience in Quality Control

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Manager, Supervisor

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ปริญญาตรี ปริญญาโท สาขา บริหาร วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีทักษะในการสอนงาน ติดตามงาน และประสานงานที่ดี
 • จัดทำแผนการผลิต และแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน

18-Sep-18

 

Applied
 • Pharmaceutical,Quality ManagementPharmaceut
 • Quality Management/Food and pharmaceutical
 • Product quality,Quality Management System

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ปสก.ตรงในงานควบคุมคุณภาพ 10 ปี
 • ปสก.ตรงในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจนับสินค้าตามใบออเดอร์ เพื่อนำส่งลูกค้า
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • มีความกระตือรือร้นซื่อสัตย์และอดทน

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตามงานเอกสารเข้าและออกของแผนกจัดซื้อ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้และใช้โปรแกรมFormula
 • มีความกระตือรือร้น ตั้งใจทำงาน

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี เคมี วิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต การพิมพ์
 • ปสก.ตรงในโรงงานกระดาษ และ/หรือโรงงานบรรจุภัณฑ์

17-Sep-18

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied