ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Dole Thailand Ltd.'s banner
  Dole Thailand Ltd.'s logo
  ประจวบคีรีขันธ์
  • Bachelor/Master in Supply Chain or related field
  • 5-10 years' work experience in Supply Chain
  • English proficiency
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo
  ประจวบคีรีขันธ์
  • สถานที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัด
  • มีการปรับฐานเงินเดือน ทุกปี
  • มีการสวัสดิการรถรับ ส่งพนักงาน และอืีนๆ