ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  Siam Bioscience Co., Ltd.'s banner
  Siam Bioscience Co., Ltd.'s logo

  QA Supervisor / QA Senior Officer

  Siam Bioscience Co., Ltd.
  บางใหญ่
  • Pharmacy
  • Pharmaceutical
  • Establish validation/qualification system
  Bodysteel and Silver Co., Ltd.'s banner
  Bodysteel and Silver Co., Ltd.'s logo
  บางใหญ่
  • Bachelor in industrial engineering
  • process & product improvements, standard routing
  • 1-2yrs experience; Jewelry industry preferred;
  SAND-M INTERNATIONAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M INTERNATIONAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • เพศชาย/หญิง อายุ 27-32 ปี
  • ปริญญาตรีด้าน เทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมการผลิต
  • เคยมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • หญิง อายุ 27 – 35 ปี
  • มีความรู้ ในการทำงานด้านระบบคุณภาพ GMP/HACCP
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)