ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Chef's Choice Foods Manufacturer Co., Ltd./บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด's banner
  Chef's Choice Foods Manufacturer Co., Ltd./บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด's logo

  QC Manager/ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

  Chef's Choice Foods Manufacturer Co., Ltd./บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
  บางกรวยTHB 45K - 55K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • โบนัส 2 ครั้งต่อปี, ปรับเงินเดือนทุกปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ลาพักร้อนสูงสุด 15 วัน/ปี
  • เป็นผู้นำ รอบคอบ ช่างสังเกต บริหารงานและคนได้
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)