• Bachelor degree in Engineer
  • Experience in Planning/Scheduling maintenance
  • Good attitude and willing to work on new challenge

16-Aug-17

 

Applied
  • มีความอดทน, มีความรับผิดชอบ
  • เพศชาย,หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล