• มีความรู้เรื่องระบบ Lean เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เรืื่อง ERP SAP
 • ประสบการณ์ควบคุมการผลิต

30-Oct-20

 

Applied
 • Continuous improvement managers act as internal
 • continuous improvement (Lean and Six Sigma) team
 • facilitating Kaizen event, Six Sigma project, Tool

30-Oct-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิต

29-Oct-20

 

Applied

Packaging Development Specialist

BTI Executive Placement (Thailand) Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • R&D Packaging Development
 • lead end-to-end packaging design and deployment
 • packaging cost saving

28-Oct-20

 

Applied
 • Food Product Development
 • Lead Cost Saving Project
 • Fluent English

28-Oct-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • QA & QC process
 • QMR and Document Control : HACCP/GMP/ BRC
 • FDA process & regulatory requirements

27-Oct-20

 

Applied
 • กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและวางแผนการผลิตอาหาร
 • ปสก. ในโรงงานผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ 5ปีขึ้นไป
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต

27-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Food Science or Food Technology Degree
 • 3 working experience as QA Manager in Food
 • Knowledge of Food & Snack business operations

26-Oct-20

 

Applied