• มีความรู้โรงงานผลิตอาหารประเภทอาหารทะเลผลไม้แปรรูป
  • บริหารจัดการ การจัดหาจัดซื้อวัดถุดิบหลักอาหารทะเล
  • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต

14-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่