• ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม ควบคุม หรือใบ กว.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศชาย /หญิง
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่
  • มีความรู้ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีความอดทน, มีความรับผิดชอบ
  • เพศชาย,หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

14-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล