• Industrial Engineer Engineering, QA, QC,
 • Garment, textile manufacturing, product developmen
 • Production, Planning, Process engineer,

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1 year of experience
 • Salary 9,000-12,000 baht
 • Age 20-45 years old

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบ ป.ตรีด้านวิทยาศาสตร์เช่นเทคโนอาหาร เคมี
 • มีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทั้งวัตถุดิบ
 • ผลิตภัณฑ์พร้อมกับทำเอกสารงาน ISO

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบ ป.ตรีทุกสาขา สาขาภาษาอังกฤษ
 • สาขาภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างแผนก

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ซ่อมคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ได้
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • จบ ป.ตรีทุกสาขา สาขาภาษาอังกฤษ
 • สาขาภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างแผนก

15-Aug-17

 

Applied
 • จบ ป.ตรีด้านวิทยาศาสตร์เช่นเทคโนอาหาร เคมี
 • มีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทั้งวัตถุดิบ
 • ผลิตภัณฑ์พร้อมกับทำเอกสารงาน ISO

15-Aug-17

 

Applied
 • แพ็คสินค้าเพื่อจำหน่าย
 • ให้ค่าจ้างตามจำนวนสินค้าที่แพ็คเสร็จ
 • ผ่าน ร.ด. หรือเกณฑ์ทหารแล้ว

14-Aug-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 25-35
 • มีความรู้เรื่องไฟฟ้า/เครื่องจักรประเภทเป่าขวด
 • ซ่อมบำรุง/ควมคุมเครื่องจักรและคุณภาพของสินค้า

14-Aug-17

THB10k - 16k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล