• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ซ่อมคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ได้
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

22-Nov-17

 

Applied
 • วุติการศึกษา ม.6
 • มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

21-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Excel, Word
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

21-Nov-17

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมแผนการผลิต
 • ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว
 • มีความสามารถด้านการจัดการและวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Brand Marketing Director, Apparel Branding
 • Brand Manager, Business Brand manager, Engineer
 • Brand Planning Manager, Textile-Garment, sportware

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีมีประสบการณ์

20-Nov-17

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานในGarment ระดับผู้จัดการ 6 ปี +
 • ใช้อุปกรณ์สื่อสาร และพูด อ่าน เขียนอังกฤษได้ดี
 • สามารถบริหารจัดการทีม, ฝึกอบรมทีม และมีภาวะผู้นำ

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Screen Printing Textiles, Apparel, Fabric
 • Technical Printing process, IE, manufacturing
 • Printing inks, chemical, Industrial engineer

15-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล