ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 1 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 1 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Bangkok University's Bænnexr̒ k̄hxng
  Bangkok University's โลโก้ของ
  คลองหลวง
  • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสายการบิน
  • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
  • ทักษะภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)