ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • วางแผน/ดำเนินงานด้านกิจกรรมการตลาด
  • สนับสนุนงานการกำกับดูแลทีมงาน
  • ติดต่อประสานงาน เจรจาต่อรอง
  Thai Star Air Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • มีความรู้ระบบ AMADEUS (Ticketing and Reservation)
  • มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจท่องเที่ยว/สายการบิน
  • อ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้