• มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสายการบิน
  • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
  • ทักษะภาษาอังกฤษดีเยี่ยม

13-Sep-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่