• วิเคราะห์ วางแผน เพิ่มฐานข้อมูลลูกค้าใหม่
 • วุฒิ ปวส - ปริญญาตรีทุกสาขา หรือ สาขาวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-18

 

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • อายุ 22-35 ปี
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ Digital Marketing 3 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาบริหารธุรกิจการตลาด
 • สามารถวางแผนการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด
 • มีประสบการณ์ตรง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

17-Oct-18

 

Applied
 • Excellent command of written and spoken English
 • Minimum of 1-3 years of working experience
 • Photoshop and illustrator skills

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Special interest in market research and analysis
 • Male/Female, Fast Learner, Great Teamwork
 • Passion in content development, writing skills

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Achieved budget & KPI (as set up by GM)
 • Ensure all sales team success and achieved target
 • Oversees the administration of sales team

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work in Nonthaburi
 • 5 days working
 • Good benefits

16-Oct-18

 

Applied
 • วิเคราะห์ วางแผน เพิ่มฐานข้อมูลลูกค้าใหม่
 • วุฒิ ปวส - ปริญญาตรีทุกสาขา หรือ สาขาวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Oct-18

 

Applied