• นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที
  • เข้าประชุมสรุปงานที่กรุงเทพฯ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
  • ปวช.หรือเทียบเท่า - ป.ตรี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบพบปะผู้คน
  • มีความกระตือรือร้น ชอบการเดินทาง

18-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล