• ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษ ได้ดี

20-Jul-18

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชีวิตไม่ติด Offline
 • ชื่นชอบการ Online เป็นชีวิตจิตใจ และมี Smartphone
 • วางแผนกลยุทธ์และคิดกิจกรรมให้กับช่องทาง Social

20-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jul-18

 

Applied
 • ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้อื่น
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

20-Jul-18

 

Applied
 • ออกเยี่ยมลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

20-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ดูแลลูกค้าตามฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

19-Jul-18

 

Applied
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • เบี้ยขยัน
 • ประกันสังคม

19-Jul-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความถนัดด้านงานDigital Marketing และ Creative
 • ดูแลงานด้านการตลาดของแบรนด์ ถนัดด้านDigital

19-Jul-18

 

Applied
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความถนัดด้านงานDigital Marketing และ Creative
 • ดูแลงานด้านการตลาดของแบรนด์ ถนัดด้านDigital

19-Jul-18

 

Applied
 • Experience in agriculture & horticulture
 • Willingness to travel internationally up to 50%
 • MS or PhD in Horticultural, Agriculture, Agronomy

19-Jul-18

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชีวิตไม่ติด Offline
 • ชื่นชอบการ Online เป็นชีวิตจิตใจ และมี Smartphone
 • วางแผนกลยุทธ์และคิดกิจกรรมให้กับช่องทาง Social

18-Jul-18

 

Applied
 • เสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Jul-18

 

Applied
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัส
 • วันหยุดประจำปี 13 วัน

18-Jul-18

 

Applied
 • Digital Marketing
 • Public Relation
 • Online Marketing

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • เบี้ยขยัน
 • ประกันสังคม

17-Jul-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jul-18

 

Applied
 • โฆษณา google ADS
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน illustrator หรือ Photoshop
 • หากมีความรู้เรื่องฟุตบอล (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

17-Jul-18

THB10k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Post Update ข้อมูลข่าวสารบน Website
 • สามารถใช้สื่อsocial media facebook line@
 • มีความรู้พื้นฐานเรื่องฟุตบอลจะพิจารณาเปนพิเศษ

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Marketing

Meritton Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • Marketing
 • การตลาด
 • ฝ่ายขาย

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์
 • สามารถเขียนสคริปต์ / สปอตโฆษณาได้
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Marketing
 • Hosting industry
 • Digital marketing

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • ติดตามยอดขายและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน
 • การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ

16-Jul-18

 

Applied
 • Chiang Mai Office
 • 1-3 years of experience
 • Able to travel up-country.

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Management skills, leadership and time management
 • stock control, team project lead, retail business
 • can work in tight deadline/ able travelling

16-Jul-18

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษ ได้ดี

16-Jul-18

 

Applied
 • วางแผนการขาย ออกแบบกลยุทธ์เพื่อส่งเสริม
 • จัดทำเอกสารต่าง ๆ และติดต่อประสานงาน
 • ขยายฐานลูกค้ามองหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลลูกค้าตามฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

16-Jul-18

 

Applied
 • วางกลยุทธ์ทางด้านการตลาด
 • มีความรู้ด้าน Digital Marketing
 • โบนัส (การรันตีได้รับทุกปี)

16-Jul-18

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • ชอบพบปะผู้คน มีไฟในการทำงานสูง
 • พิจารณาต่อเมื่อแนบไฟล์ผลงานเข้ามาเท่านั้น
 • โบนัส (การรันตีได้รับทุกปี)

16-Jul-18

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • งานที่ใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลา
 • วางแนวความคิด Concept Idea งาน Events
 • โบนัส (การรันตีได้รับทุกปี) ,มีเวลาการทำงานที่ยืดห

16-Jul-18

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประกันสังคม

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลเวป การโฆษณาบนสื่อออนไลน์
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

16-Jul-18

 

Applied