• ประสบการณ์บริหารงานขาย งานการตลาด อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะการบริหาร การจัดการ และภาวะผู้นำ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

30-Jun-20

 

Applied
  • Bachelor Degree in Accounting, Finance
  • Monitor the accuracy of banking transaction
  • Positive Thinking Attitude

26-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ประสบการณ์บริหารงานขาย งานการตลาด อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะการบริหาร การจัดการ และภาวะผู้นำ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

23-Jun-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่