ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  สุราษฎร์ธานีTHB 55K - 90K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี
  • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงานอย่างน้อย 1-2 ปี
  • เป็นคนในพื้นที่ และมีความเข้าใจพื้นที่เป็นอย่างดี
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  สุราษฎร์ธานีTHB 20K - 45K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Good knowledge of digital marketing
  • 3+ year of experience in marketing and Sale
  • Skills using online marketing platforms
  สุราษฎร์ธานีTHB 25K - 30K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • ดูแลด้านการตลาดให้กับบริษัท
  • ดูแลการโฆษณาเฟสบุ๊คบริษัท
  • สามารถโฆษณาเรียกลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการที่ร้านได้
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)