• จัดทำและควบคุมแผนการผลิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  • วางแผนควบคุมการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
  • วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการทำงาน

16-Aug-17

 

Applied
  • Good in English or TOEIC 700++
  • Can work in Saraburi
  • Communication Art, English, Journalism, Marketing

16-Aug-17

 

Applied
  • ควบคุมงานขายให้ได้ตามเป้าหมายการขายประจำปี
  • เสนอแนะแผนการตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ
  • ควบคุมการเก็บเงินและการปล่อยสินเชื่อ

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล