Sales Supervisor

TEIJIN Polyester (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Responsible in Sales & Marketing Administrative.
 • Marketing experience or administrative
 • Secretarial tasks to support President and GM.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การตลาด
 • การจัดการ
 • International Marketing

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสาขาสนเทศ, Marketing, PR
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปทางด้าน Digital Marketing
 • สามารถทำในงานด้าน Digital Marketing, Website

17-Aug-17

 

Applied
 • 5 years’ experience
 • Male or female, aged 28 - 37 years old
 • Experience in Employer Branding project

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำการตลาดทางสื่อออนไลน์ website,social network
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้ในด้าน Social Network / Marketing Online

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor/Master degree in Marketing or a related
 • 3+ years, experience as E-commerce or Digital
 • Excellent in digital marketing and communication

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Organize and set event booth
 • Coordinate and control the company's event
 • Planning, Prioritize and Systematic

13-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนและกาหนดกลยุทธ์กิจกรรมการตลาด
 • ประเมินและวิเคราะห์ผลงานกิจกรรมการตลาด
 • วิเคราะห์และประเมินผลการทารายงาน (REPORT)

13-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Seller Acquisition Manager/Associate Manager

Comgateway (Thailand) Ltd

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Build and promote strong seller relationship
 • Achieve growth and sales targets
 • Identify emerging markets and ecommerce trends

04-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล