• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษพอใช้ได้

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์

16-Nov-17

 

Applied
 • ออกไปพบลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

15-Nov-17

 

Applied
 • ออกแบบภาพทำ Promotion ลงเวบไซต์ และสื่อออนไลน์
 • ดูแลและรับงานจากลูกค้าทางโทรศัพท์และอีเมล
 • ดูแลUpdate เว็ปไซด์บริษัท

15-Nov-17

 

Applied
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์,เศรษฐศาสตร์
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขีรถยนต์ส่วนตัว
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

15-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล