• Male, over 35 years old, bachelor degree
 • Marketing, logistics, Management, creative
 • Good in English, business development

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Support Administration

Siam Modified Starch Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Degree in Business Administration, Marketing
 • 2-3 years experience in manufacturing field
 • Strong interpersonal skills

15-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Marketing
 • Proficient in using MS Office.
 • Fluent in written and spoken English.

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

12-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

12-Jan-18

 

Applied
 • จบ ป.ตรี หรือ ป.โท หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 10 ปีขึ้นไป
 • มีความซื้อสัตย์/มีความอดทน/ควบคุมอารมณ์ได้ดี

08-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล