• เพศชาย,หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปี ขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
  • •วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • •มีทักษะการนำเสนอกล้าแสดงออก
  • •มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล