• มีประสบการณ์ด้านงานขาย
 • การศึกษา ระดับ ปวช. ปวส ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • ไม่จำเป็นต้องจบด้านการตลาด

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีการตลาด
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถออกปฏฺิบัติงานนอกพื้นที่ได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Equivalent preferred
 • 2-3 years work experience with an emphasis
 • PC skills with emphasis in MS Office

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาด หรือการวิจัยตลาด

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาด หรือการวิจัยตลาด

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการประสานงานสามารถบริหารจัดการตลาด

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marketing officer

Standard Tour Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความซื่อสัตย์
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • วางแผน และเขียนแผนการตลาด เพื่อโปรโมทสินค้า

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command of written and spoken English
 • Good research and analysis skills
 • Computer literate in all office applications

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตอบคำถามลูกค้าทาง online ,รับ order ตัดเย็บเสื้อ
 • รักงานขาย ,งานบริการ
 • ชอบใช้สื่อ online

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด / บริหาร
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ไอเดีย สร้างสรรค์ด้านการตลาด

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด / บริหาร
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ไอเดีย สร้างสรรค์ด้านการตลาด

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาทุกสาขา
 • รักงานบริการสามารถทำงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum of 3 years
 • 6 Days off per month
 • Fluency in written and spoken English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกไปพบลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาด้านการตลาด เศรษฐศาตร์ บริหาร
 • มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ย
 • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ MS Office

15-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป(work 5 Y+)
 • ไม่มีข้อจำกัดเรื่อง เวลา และ สถานที่ปฏิบัติงาน
 • มีทักษะในการบริหารจัดการเป็นอย่างดีมีความเป็นผู้นำ

15-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด การตลาด
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำ Website และ Upload ข้อมูลลงใน Facebook

15-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานในพื้นที่ จ.เชียงราย-พะเยา

15-Jan-18

 

Applied
 • ประสานงาน แปลภาษาพม่า
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาพม่าได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว ฉับไว สื่อสารได้ดี

15-Jan-18

 

Applied
 • Sales & marketing co-ordinator
 • Manage excel databases
 • Fluent English-speaking Thai national

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ช่วยวางแผนการตลาดโดยใช้สื่อ digital marketing
 • ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ ทำงานที่ไหนก็ได้ ไม่มีตอกบัตร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด

15-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • รักงานขาย และแนะนำสินค้า

15-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • รักงานขาย และแนะนำสินค้า

15-Jan-18

 

Applied
 • รับออเดอร์ลูกค้า
 • ดูแลบริการลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้าน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

15-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์

15-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีผลงาน การพัฒนาเว็บไซด์อ้างอิงมาก่อน

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Outreach
 • addiction professional
 • Build relationships and effective lines

14-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบต่องาน และตรงต่อเวลา
 • เป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์กันเพื่อนร่วมงาน

14-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Social media and email communication experience
 • Digital Marketing knowledge and Google Analytics
 • Native English Speaker

13-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลประสานงานขาย ผู้ซื้อออนไลน์

12-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

12-Jan-18

 

Applied
 • วางกลยุทธ์การตลาดเชิงดิจิทัล วางแผน สร้างแคมเปญ
 • สามารถวิเคราะห์ลักษณะ คาแรคเตอร์ จุดอ่อน - จุดแข็ง
 • ทักษะการใช้ Social Media ทุกช่องทางเป็นเลิศหล้า

12-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษพอใช้ได้

12-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ

12-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้

12-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • คิดการวางแผนโปรโมชั่น แต่ละโปรโมชั่น
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

12-Jan-18

 

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี การสื่อสารดี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี สุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า

11-Jan-18

 

Applied
 • ล่าม
 • ล่าม(ภาษาจีน)
 • Interpreter (Chiness)

11-Jan-18

 

Applied
 • มีความชำนาญเรื่องงานออนไลน์
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • รอบรู้การทำตลาดออนไลน์ โฆษณาสินค้าได้ดี

11-Jan-18

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

11-Jan-18

 

Applied
 • การตลาด
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

11-Jan-18

 

Applied
 • Develop relationship with Northern Architect
 • Visit major engineer/ architects/ owners/rollforme
 • Maintain & Motivate sales agency personnel

11-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • รู้จักผิดชอบ ชั่วดี ต่อความเหมาะสม

11-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • งานมีโบนัส

11-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มี Business communication กับกลุ่มลูกค้าชาวจีน
 • มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรงอย่างน้อย 5-10 ปี

11-Jan-18

 

Applied
 • การตลาด, บริหาร, สื่อสารมวลชน
 • มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
 • มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีบุคลิกภาพที

11-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การขายและการตลาด
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • - มีประสบการณ์ในการบริหารด้านค้าส่ง โครงการ คลังสิ

11-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล