• การตลาด
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree required
 • Minimum of 2 years of experience
 • Experience in off-line marketing is a plus

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดห้างสรรพสินค้า 3 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทันสมัย
 • ทำงานในจังหวัดเชียงใหม่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถพูดภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษได้
 • มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ไขสถานการณ์ ได้ทันที
 • ทำงานในจัหวัดเชียงใหม่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถพูดภาษาจีนได้ในระดับดี
 • มี connection กับกลุ่มลูกค้าคนจีน
 • ทำงานในจังหวัดเชียงใหม่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • งานมีโบนัส

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี(ทุกสาขา) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • เป็นลูกเกษตรกรเเละมีภูมิลำเนา

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี(ทุกสาขา) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • เป็นลูกเกษตรกรเเละมีภูมิลำเนา

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี(ทุกสาขา) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • เป็นลูกเกษตรกรเเละมีภูมิลำเนา

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี(ทุกสาขา) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 25ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีทักษะการสื่อสาร สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขา
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานและสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์
 • สามารถขับรถยนต์ได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีวิศัยทัศน์ ด้านพัฒนาธุรกิจอยู่เสมอ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • ด้านการตลาดหรือการขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • ทำงานจันทร์ - เสาร์ 9.00 - 18.00 น.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขา
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานและสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์
 • สามารถขับรถยนต์ได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขา
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานและสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์
 • สามารถขับรถยนต์ได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มาเรียนรู้เทคนิควิธีเพิ่มยอดทางเฟสบุ้คหลายช่องทาง
 • งานดีเงินดีร่วมกันโตไวไปพร้อมกับองค์กร
 • เดินทางสะดวกทำงานในเมืองเชียงใหม่

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

18-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการสื่อสารการตลาด
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

18-Mar-18

 

Applied
 • การตลาด
 • Marketing
 • ออกแบบ สร้างสรรค์

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลประสานงานขาย ผู้ซื้อออนไลน์

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

16-Mar-18

 

Applied
 • วางกลยุทธ์การตลาดเชิงดิจิทัล วางแผน สร้างแคมเปญ
 • สามารถวิเคราะห์ลักษณะ คาแรคเตอร์ จุดอ่อน - จุดแข็ง
 • ทักษะการใช้ Social Media ทุกช่องทางเป็นเลิศหล้า

16-Mar-18

 

Applied
 • สามารถทำงานที่แม่สายได้ต่อเนื่อง+เดินทางสะดวก
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานใดๆ
 • รักงานบริการชอบพูดคุยสื่อสารกับลูกค้า

16-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าทีมขาย 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะความเป็นผู้นำและทักษะการเจรจาต่อรอง

16-Mar-18

 

Applied

Content Creator

WRK SOFTWARE CO., LTD.

เชียงใหม่

 • คิด, ออกแบบเนื้อหา สื่อต่างๆที่จะนำเสนอสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

16-Mar-18

 

Applied
 • แต่งภาพจาก shutter-stock
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ออกแบบงารสร้างสรรค์

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีการตลาด
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถออกปฏฺิบัติงานนอกพื้นที่ได้

16-Mar-18

 

Applied
 • ช่วยวางแผนการตลาดโดยใช้สื่อ digital marketing
 • ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ ทำงานที่ไหนก็ได้ ไม่มีตอกบัตร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด

16-Mar-18

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้า
 • ประชาสัมพันธ์
 • บริการลูกค้า

15-Mar-18

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • Work with and support the International Marketing
 • Reports directly Head of International Marketing
 • Bachelor or higher degree in any fields

15-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ สื่อสาร อ่าน เขียน

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์
 • มีความรู้ทางด้านประชาสัมพันธ์ + การโฆษณา
 • มีความคิดริเริ่ม ทันสมัย

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานคิดแคมเปญขาย , ทำการตลาดได้
 • มีความอดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคคลิกดี
 • มีความกระตือรือร้น ไหวพริบดี

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด / บริหาร
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ไอเดีย สร้างสรรค์ด้านการตลาด

15-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด / บริหาร
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ไอเดีย สร้างสรรค์ด้านการตลาด

15-Mar-18

 

Applied
 • ตอบคำถามลูกค้าทาง online ,รับ order ตัดเย็บเสื้อ
 • รักงานขาย ,งานบริการ
 • ชอบใช้สื่อ online

15-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

15-Mar-18

 

Applied
 • วางแผนการขยายตลาดโดยใช้สื่อออนไลน์กับลูกค้า
 • ให้บริการลูกค้าข้อมูล การซื้อขายสินค้าผ่าน online
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การขายและการตลาด

15-Mar-18

 

Applied

Marketing

Inception To Design Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • มีความคิดริเริ่ม นำเอารูปแบบใหม่ๆ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการตลาด
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshopได้

14-Mar-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์หรือการตลาด
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshopได้

14-Mar-18

 

Applied
 • creative ,strong human relationship,proactive
 • result orientated ,far beyond horizon
 • commitment to improvement ,high motivate

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or Equivalent preferred
 • 2-3 years work experience with an emphasis
 • PC skills with emphasis in MS Office

14-Mar-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ดูแลการออกแบบสินค้าและอัพเดตสินค้า
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รับแรงกดดันได้ดี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท การตลาด
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • อดทน เรียนรู้งานเร็ว เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี

14-Mar-18

 

Applied
 • Flexibility to respond to different work situation
 • Knowledge of hospitality
 • Passion for sales and for achieving targets

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนและเขียนแผนการตลาดเพื่อโปรโมทสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาการตลาด
 • อารมณ์ดี บุคลิคคล่องแคล่ว
 • มีความรับผิดชอบสูง

14-Mar-18

 

Applied

Marketing Officer

HAN CHIANGMAI CO., LTD.

เชียงใหม่

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการท่องเที่ยว

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส อดทน มุ่งมั่น
 • มีประสบการด้านงานขายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล