• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษพอใช้ได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT Marketing Creator

BURI SIRI CO., LTD.

เชียงใหม่

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ซื่อสัตย์ อดทน รับผิดชอบต่อกหน้าที่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้าน การเป็น MC

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประชาสัมพันธ์,จัดทำการตลาดเชิงกิจกรรม Event
 • ปริญญาตรี การตลาด
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ประสานงาน แปลภาษาพม่า
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาพม่าได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว ฉับไว สื่อสารได้ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นำเสนอ-ขายสินค้าของบริษัทฯ
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสาร และรักงานบริการ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • รักงานขาย และแนะนำสินค้า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • รักงานขาย และแนะนำสินค้า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การเงิน บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการสอบ IC License

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้
 • วางแผนและควบคุมแผนรายได้ของฝ่ายการตลาด
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้
 • วางแผนและควบคุมแผนรายได้ของฝ่ายการตลาด
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกไปพบลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง

22-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี การตลาด
 • ร่วมกำหนดราคา โปรโมชั่น และเป้าหมาย
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

22-Nov-17

 

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี การสื่อสารดี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Nov-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

22-Nov-17

 

Applied
 • รับจัดสัมนาและอบรมความรู้ทางการเกษตร
 • รับประสานงานสินเชื่อทางการเกษตร
 • รับปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน

22-Nov-17

 

Applied
 • รับจัดสัมนาและอบรมความรู้ทางการเกษตร
 • รับประสานงานสินเชื่อทางการเกษตร
 • รับปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน

22-Nov-17

 

Applied
 • ออกแบบภาพทำ Promotion ลงเวบไซต์ และสื่อออนไลน์
 • ดูแลและรับงานจากลูกค้าทางโทรศัพท์และอีเมล
 • ดูแลUpdate เว็ปไซด์บริษัท

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศใดก็ได้ อายุไม่เกิน 25 ปี มีความชิคในตัวเอง
 • จบทางด้านการตลาด, นิเทศศาสตร์
 • มีความคิดสร้างสรรค์

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์

22-Nov-17

 

Applied
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์,เศรษฐศาสตร์
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขีรถยนต์ส่วนตัว
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

22-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้

21-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ

21-Nov-17

 

Applied
 • โฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ประสานงานติดตามลูกค้า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

21-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

21-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / เพศ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบ ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด

21-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / เพศ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบ ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด

21-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • คิดการวางแผนโปรโมชั่น แต่ละโปรโมชั่น
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

21-Nov-17

 

Applied

Asst.Marketing

TCC Land Company Limited

เชียงใหม่

 • ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • วางแผน - ควบคุมดูแลงานงานส่งเสริมการตลาด

21-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ท่องเที่ยว/การโรงแรม
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • ประสานงานรับจอง ประสานงานด้านเอกสาร

21-Nov-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ท่องเที่ยว/การโรงแรม

21-Nov-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ท่องเที่ยว/การโรงแรม

21-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการประสานงานสามารถบริหารจัดการตลาด

21-Nov-17

 

Applied
 • Sales & marketing co-ordinator
 • Manage excel databases
 • Fluent English-speaking Thai national

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ปริญญาตรี การจัดการ
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

20-Nov-17

 

Applied

Sales OTA

Pulog Co., Ltd.

เชียงราย

 • เพศชาย/หญิง อายุ25-30ปี
 • มีประสบการณ์งานขายและการตลาดโรงแรม
 • มียานพาหนะส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด การขาย หรือสาขาอื่น
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี คิดบวก มีใจบริการ

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30-45 ปี
 • วางแผนการขาย และวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์
 • ให้การสนับสนุนและการอบรมทีมงาน

20-Nov-17

 

Applied
 • ประสบการณ์งานขายและการตลาดโรงแรม ด้าน OTA
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ
 • มีความสามารถทางภาษาจีนและ/หรือภาษาญี่ปุ่น

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง , เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์ 2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาต่างชาติได้ดี

20-Nov-17

 

Applied

Marketing Officer

S.48 COMPANY LIMITED

เชียงใหม่

 • ติดต่อประสานงานบริษัททัวร์ต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านโรงแรมและทัวร์

20-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล