• เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ดูเเลการดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marketing Manager

CTS GREENWOOD CO., LTD.

นครราชสีมา

 • ชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree or above in Marketing
 • Ability to communicate in English is a must.
 • Can travel using own car.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ขั้นต่ำ ปวส.
 • สามารถสร้าง Content ได้ ประสบการณ์ 1 ปี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • เพศ ชายหรือหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด
 • มีความคิดสร้างสรรค์,มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศ ชายหรือหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด
 • มีความคิดสร้างสรรค์,มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นำเสนอขายงานเว็บไซต์
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • ปวส./ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นำเสนองานต่อลูกค้า ทางโทรศัพท์
 • ปวส. , ปริญญาตรีขึ้นไป
 • พูด - อ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด ,บริหารธุรกิจ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาด

20-Sep-17

 

Applied

ผู้จัดการสาขา HOME ONE มุกดาหาร

SIRIMAHACHAI MUKDAHAN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย/ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการ/ บริหารธุรกิจ
 • บริหารด้านงานวัสดุก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการ/ บริหารธุรกิจ
 • บริหารด้านงานวัสดุก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายไม่น้อยกว่า 3ปี

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

19-Sep-17

 

Applied
 • Multinational company
 • Great career prospects
 • Senior managerial job

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Marketing Executive (ด่วนมาก)

BURIRAM YONTRAKARN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย / หญิง
 • บุคลิกดี อายุ 25-45 ปี
 • มีใจรักในสายงานที่ปฎิบัติ

19-Sep-17

 

Applied

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ด่วนมาก)

BURIRAM YONTRAKARN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย / หญิง
 • บุคลิกดี อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชายหญิง อายุ 26-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์
 • มีทักษะที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

19-Sep-17

 

Applied
 • วางแผนการตลาด กำหนดเป้าหมายการตลาดให้สอดคล้อง
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ตามสาขาที่กำหนด
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี

18-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด / การขาย
 • มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะบริหารธุรกิจ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในระดับบริหารจัดการ

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชาด้านการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1-2ปี

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

18-Sep-17

 

Applied
 • ปวส. หรือวุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาด 2ปีขึ้นไป
 • มียานพาหนะ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

18-Sep-17

 

Applied
 • นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาด

18-Sep-17

 

Applied
 • Marketing agency
 • Event marketing
 • Upcountry avaliable

18-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส. , ป.ตรี สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Sep-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่การตลาด
 • การศึกษา ปวส. , ป.ตรี สาขา การตลาด , บริหารฯ
 • สื่อดิจิตัล

18-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลด้านการตลาดทั่วไป
 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

17-Sep-17

 

Applied
 • ส่งเสริมงานด้านการตลาด
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • อายุ 22 - 25 ปี

17-Sep-17

 

Applied
 • ปวส
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • เพศชาย , หญิง

17-Sep-17

 

Applied
 • งานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก
 • หญิง อายุ : 22-35 ปี
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ

15-Sep-17

 

Applied
 • หญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สามารถทำ Marketing Online
 • มีความเข้าใจและสามารถทำในงานด้าน Digital Market

15-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน ซื่อสัตย์

15-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวสขึ้นไป
 • เพศหญิง
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ PR

15-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวสขึ้นไป
 • เพศหญิง
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ PR

15-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ดูเเลการดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด

12-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล