• จบการศึกษาระดับ ม.6/ปวช.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.6/ปวช.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.6/ปวช.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแล facebook , line, และ website ของบริษัท
 • location: สุรินทร์
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้

16-Oct-18

 

Applied

Digital Marketing

FULL HOUSE STORE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ชอบงาน digital
 • ดูแล website ของบริษัทฯได้
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

16-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

Digital Marketing

FULL HOUSE STORE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ชอบงาน digital
 • ดูแล website ของบริษัทฯได้
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

12-Oct-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,การจัดการ,การตลาด
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อ

12-Oct-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Sales Advisor/ ที่ปรึกษาการขาย

RUAMJAI MG NONGBUALAMPHU CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ปวส.การตลาดการขาย
 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Oct-18

 

Applied

Sales Advisor/ ที่ปรึกษาการขาย

RUAMJAI MG NONGBUALAMPHU CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ปวส.การตลาดการขาย
 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Oct-18

 

Applied

Marketing Officer/ เจ้าหน้าที่การตลาด

RUAMJAI MG NONGBUALAMPHU CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ปวส.การตลาด
 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Oct-18

 

Applied