• สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  • ติดตามยอดขายและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน
  • การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ

16-Jul-18

 

Applied
  • Management skills, leadership and time management
  • stock control, team project lead, retail business
  • can work in tight deadline/ able travelling

16-Jul-18

 

Applied
  • เบี้ยขยัน
  • โบนัส
  • วันหยุดประจำปี 13 วัน

11-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่