• เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะการคำนวณ และการวิเคราะห์

17-Nov-17

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การตลาด/การขาย 1 ปี ขึ้นไป

17-Nov-17

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in IT Recruiting is a plus
 • Experience as Head Hunter is preferable
 • Be a professional IT Recruiter with KBTG

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดีมาก
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing experience in exhibition, event, agency
 • Fluent in English both spoken and writen
 • creativity, flexible and adaptable

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • รับผิดชอบในเรื่องงานขาย
 • ติดต่อเข้าพบลูกค้า
 • รักงานบริการ และการเรียนรู้ใหม่ๆ

17-Nov-17

 

Applied
 • Plan and manage all strategic marketing
 • Analysis current market conditions and competitor
 • Develop and implement marketing plans,promotional

17-Nov-17

 

Applied
 • Competitive pay
 • Challenging
 • Apply now

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 2-3 ปี ในด้านที่เกี่ยวข้อง
 • มีโบนัสจากยอดขายตามเป้า
 • มีความก้าวหน้าในการทำงาน

16-Nov-17

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in Digital Creative & Digital Campaign
 • Passion to drive business challenge from Digital
 • Work with great & sincere team to growth together

16-Nov-17

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบการศึกษา ระดับปวช,ปวส,หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานนั้นๆ
 • สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office

16-Nov-17

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับปวช,ปวส,หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานนั้นๆ
 • สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office

16-Nov-17

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับปวช,ปวส,หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานนั้นๆ
 • สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office

16-Nov-17

 

Applied
 • มีความสามารถด้านเขียนข่าว/Content
 • ถ้ามี Connection กับสื่อมวลชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ่ายรูปได้ และภาษาอังกฤษดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Nov-17

THB16k - 20k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • จัดทำแผนการขายและแผนการตลาดในพื้นที่
 • บริหารและจัดสรรเป้าหมายการขายสินค้า
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานขาย

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำเอกสารและรายงาน
 • ประสานงานและธุรการทั่วไป
 • หากทำบัญชีได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Nov-17

 

Applied

Strategic Marketing

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

 • ทำงานบริษัทพัฒนาเกม
 • ทำงานวันจันทร์ ถึงศุกร์
 • ทำงานนนทบุรี

15-Nov-17

 

Applied

Marketing officer

Siamtech and Develop Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ดูแลลูกค้าของบริษัทให้มียอดขายต่อเนื่อง
 • ดำเนินงานด้านขายทาง Online
 • ประสานการตลาดกับ Supplier

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Media Planner for Brand / Business
 • Passion to drive challenge from Media Strategy
 • Work with great & sincere team to growth together

15-Nov-17

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Content Specialist

Baania (Thailand) Company Limited

เมืองนนทบุรี

 • ทักษะด้านงานเขียนบทความ บทความเชิงโฆษณา และรีวืว
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Content Marketing
 • มีพื้นฐานด้านงานภาพประกอบบทความ

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Competitive Package
 • Challenging
 • Apply Now !

14-Nov-17

 

Applied
 • get the reader to take a particular action.
 • create remarkable content that the reader finds
 • can also appear in social media content

14-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

14-Nov-17

 

Applied
 • สามารถ Cold call ได้ 50 calls ต่อวัน
 • ขยัน อดทน ทำงานตามที่ตั้งเป้าไว้ได้
 • ถนัดในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี และ Application การทำ

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดีมาก
 • ถนัดในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี และ Application การทำ

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานบริษัทพัฒนาเกม
 • ทำงานนนทบุรี
 • ทำงานวันละ 7 ชั่วโมง

14-Nov-17

 

Applied
 • ทำงานบริษัทพัฒนาเกม
 • ทำงานจันทร์ ถึงศุกร์
 • ทำงานวันละ 7 ชั่วโมง

14-Nov-17

 

Applied
 • ทำงานบริษัทพัฒนาเกม
 • ทำงานนนทบุรี
 • ทำงานวันละ 7 ชั่วโมง

14-Nov-17

 

Applied

Marketing Manager

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

 • ทำงานบริษัทพัฒนาเกม
 • ทำงานนนทบุรี
 • ทำงานวันละ 7 ชั่วโมง

14-Nov-17

 

Applied
 • Experience in Marketing field at least 5 years
 • Relevant industry experience
 • Excellent motivational and leadership skills

13-Nov-17

 

Applied
 • Experience in B2B - Digital Marketing and Startup
 • Passion to create the digital product globally
 • Work with great & sincere team to growth together

13-Nov-17

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Manager
 • Project Manager
 • Marketing

13-Nov-17

 

Applied
 • Good command of English
 • Preferable for innovative and creative thinker
 • Beehive Community Mall

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors Degree in Advertising, Marketing
 • 5-7 years experience leading the construction
 • E/M Commerce merchandising experience

13-Nov-17

 

Applied
 • Group Medical Insurance
 • Perks, Development Opportunities, Traveling
 • Long service awards, Perfect attendance awards,etc

10-Nov-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประชุมร่วมกับฝ่ายขายแต่ละโครงการในการกำหนดตาราง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

10-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing, Communications
 • Good knowledge and experience in marketing
 • Good problem-solving skills, negotiation skills

09-Nov-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรับผิดชอบและความอดทนสูง
 • มีทักษะการสื่อสาร และการประสานงานดี

06-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • event marketing
 • คุณครู
 • customer support

03-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล