• ดูแลบริหารจัดการโรงเรียนสอนดนตรี KPN Music Academy
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในกรบริหารงานร้าน/สาขา

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลบริหารจัดการโรงเรียนสอนดนตรี KPN Music Academy
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในกรบริหารงานร้าน/สาขา

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการด้านการตลาดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ในระดับ Management อย่างน้อย 3 ปี
 • ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • สามารถปฏิบัติงานจังหวัดปราจีนบุรี

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานฝ่ายการตลาด
 • รับผิดชอบดูแลงานเอกสารด้านสื่อประชาสัมพันธ์
 • วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

18-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • เน้นทักษะในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานประจำที่จังหวัดปราจีนบุรีได้
 • มีความสามารถในเชิงวิศวกรรมยานยนต์

17-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.6/ปวช.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

17-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.6/ปวช.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

17-Oct-18

 

Applied