ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 428 ตำแหน่งงาน
  ONE Origin Public Company Limited's banner
  ONE Origin Public Company Limited's logo
  บางนา
  • เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Real estate
  • สามารถปฎิบัติงานวันเสาร์ได้
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆได้
  Thai Yarnyon Intersales Co., Ltd.'s banner
  Thai Yarnyon Intersales Co., Ltd.'s logo
  บางกะปิ
  • มีประสบการณ์การทำงานด้าน PR & Marketing 5 ปีขึ้นไป
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพอใช้ได้
  T & B Media Global (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  T & B Media Global (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  พระโขนง
  • วางแผนการผลิต content
  • มีทักษะในการใช้สื่อ social media
  • Plan timeline, budget และ production workflow
  Chic Republic Public Company Limited's banner
  Chic Republic Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • สามารถตัดสินใจเรื่องของดีไซน์ จุดขายต่างๆของแบรนด์
  • การจัดการสื่อสารทางการตลาดผ่านช่องทางสื่อโฆษณา
  • ออกแบบกราฟฟิคดีไซน์, ออกแบบสิ่งพิมพ์, สื่ออนไลน์
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ศึกษาวิเคราะห์ Cement and Green Solution Business
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจ / Change Managemen
  • วางแผนปรับใช้เทคโนโลยีในงาน
  ONE Origin Public Company Limited's banner
  ONE Origin Public Company Limited's logo
  บางนา
  • แผนงานกลยุทธ์การตลาด
  • วิเคราะห์ข้อมูล
  • พัฒนาการตลาดเชิงลึก
  QCP FOOD INNOVATION CO., LTD.'s banner
  QCP FOOD INNOVATION CO., LTD.'s logo
  สวนหลวงTHB 30K - 34,999 /เดือน
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด บริหาร นิเทศฯ
  • วางแผนการดำเนินการด้าน marketing และ Branding
  • วางแผนการออกบูธแสดงสินค้า และลง Shop ในศูนย์การค้า
  ถัด ไป