QC Controller Manager

Siam Fruit Canning (1988) Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายงานการระกันคุณภาพ 5 ปีขึ้นไป
 • กำกับ ดูแลและอนุมัติแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mass Communications
 • Good writing skills
 • Proficient in the use of Microsoft Office

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Guest Service Representative (Hua Hin)

MI Squared Limited

ประจวบคีรีขันธ์

 • Excellent in English communication skills
 • Experienced in sales or marketing
 • Confidence to open new conversations with customer

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years experience in the S&M or related area
 • Fluent in Thai & English
 • Able to handle multitask working skills

16-Aug-17

 

Applied

Sales Engineer

K.S.BANGSAPHAN ENGINEERING CO., LTD.

ประจวบคีรีขันธ์

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวะ
 • ประสานงานด้านการตลาดทั้งหมดของบริษัทฯ

15-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมงานขายให้ได้ตามเป้าหมายการขายประจำปี
 • เสนอแนะแผนการตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ
 • ควบคุมการเก็บเงินและการปล่อยสินเชื่อ

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล