• มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด / การขาย
 • มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการตลาด กำหนดเป้าหมายการตลาดให้สอดคล้อง
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ตามสาขาที่กำหนด
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชาด้านการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1-2ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. หรือวุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาด 2ปีขึ้นไป
 • มียานพาหนะ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาด

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • เพศชาย , หญิง

24-Sep-17

 

Applied
 • ส่งเสริมงานด้านการตลาด
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • อายุ 22 - 25 ปี

24-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน ซื่อสัตย์

22-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวสขึ้นไป
 • เพศหญิง
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ PR

22-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวสขึ้นไป
 • เพศหญิง
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ PR

22-Sep-17

 

Applied
 • งานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก
 • หญิง อายุ : 22-35 ปี
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ

22-Sep-17

 

Applied

Marketing Manager

CTS GREENWOOD CO., LTD.

นครราชสีมา

 • ชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด

21-Sep-17

 

Applied
 • นำเสนอขายงานเว็บไซต์
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • ปวส./ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

21-Sep-17

 

Applied
 • นำเสนองานต่อลูกค้า ทางโทรศัพท์
 • ปวส. , ปริญญาตรีขึ้นไป
 • พูด - อ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษได้

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด ,บริหารธุรกิจ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

21-Sep-17

 

Applied
 • นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาด

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

19-Sep-17

 

Applied
 • Multinational company
 • Great career prospects
 • Senior managerial job

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส. , ป.ตรี สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Sep-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่การตลาด
 • การศึกษา ปวส. , ป.ตรี สาขา การตลาด , บริหารฯ
 • สื่อดิจิตัล

18-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล