ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Asus Marketing (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Asus Marketing (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  นครราชสีมา
  • Have Knowledge of IT, Note book and Mobile
  • Self-motivated, energetic and creative thinking
  • Maintain existing and develop new channels
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  นครราชสีมา
  • Marketing Specialist ผู้ชำนาญการตลาด
  • marketing strategy, campaigns, and activities
  • marketing plans
  P.R. FOOD LAND CO., LTD.'s banner
  P.R. FOOD LAND CO., LTD.'s logo
  นครราชสีมา
  • สามารถทำงาน Work Form เข้าสนง. 2ครั้ง/เดื่อน
  • ควบคุมดูแลสร้างสรรค์ Contentช่องทางออนไลน์-ออฟไลน์
  • ดูแลและสื่อสารกับลูกค้าในช่องทาง social network
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s logo
  นครราชสีมา
  • 1 year of sales experience in corporate leasing
  • Need Experience of knowledge or work in Bank
  • Bachelor’s Degree in any field
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)