• ควบคุมงานขายให้ได้ตามเป้าหมายการขายประจำปี
  • เสนอแนะแผนการตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ
  • ควบคุมการเก็บเงินและการปล่อยสินเชื่อ

22-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 35 ปี
  • ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • บุคลิกภาพดูดี มีความน่าเชื่อถือ

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล