• 1-3 years Exp. in Sales
 • Automotive and Manufacturing
 • Good in English, Report to Japanese Manager

19-Jan-18

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • 2-3 years in marketing field
 • Japanese speaking is will be advantage
 • Bachelor degree in related field

19-Jan-18

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์
 • ปวส.ขึ้นไป
 • ดูแลประสานงานการจัด Event ต่างๆ

19-Jan-18

 

Applied
 • จัดทำแผนงานการนำเสนอข้อมูล บทความ บนช่องทางออนไลน์
 • สรรหาช่องทางการขายที่มีประสิทธิภาพ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด

19-Jan-18

 

Applied
 • Marketing plan
 • Support of business tie-up by new products
 • Good command of English and computer literacy

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช.หรือเทียบเท่า - ป.ตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบพบปะผู้คน
 • มีความกระตือรือร้น ชอบการเดินทาง

18-Jan-18

 

Applied
 • Sales Manager
 • Sales & Marketing Manager
 • Business Development Manager

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, Age 28-35 years
 • Degree of higher in Business administration
 • Experience in Sales / Sales support

17-Jan-18

 

Applied
 • ป.ตรี MKT เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ทำงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

17-Jan-18

 

Applied
 • Schedules appointments and meetings as necessary
 • Experience 2 to 3 years in automotive industry
 • Answers questions from clients

16-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 - 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี เน้นโปรแกรม Excel
 • วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Pivot และ Power Point

16-Jan-18

 

Applied
 • สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการด้านการตลาดอย่างน้อย 2-3 ปี
 • เพศหญิง อายุ 27-31 ปี

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • สามารถปฏิบัติงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

15-Jan-18

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จัดทำแผนงานการนำเสนอข้อมูล บทความ บนช่องทางออนไลน์
 • สรรหาช่องทางการขายที่มีประสิทธิภาพ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล