ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-23 จาก 23 ตำแหน่งงาน
  Big C Supercenter Public Company Limited's banner
  Big C Supercenter Public Company Limited's logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • Create event to deliver good experience
  • Build brand awareness via online and offline
  • Monitor all marketing campaigns
  จังหวัดอื่นๆ
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • ประสบการณ์ด้านขายหรือการตลาด 2 ปีขึ้นไป
  • สวัสดิการ: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส
  จังหวัดอื่นๆTHB 20K - 24,999 /เดือน
  • เน้นสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (พูด อ่าน เขียน)
  • มีประสบการณ์ด้านการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
  • สวัสดิการ: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส