ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน

  Digital marketing

  Prize of Wood Industry Co., Ltd.
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • มีความรู้ทักษะในการเขียนและสร้างคอนเทนต์
  • สามารถทำงานร่วมกับทีมงานภายในและภายนอก
  • มีความรู้เรื่องการตลาด
  Salee Printing ( PCL )'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Salee Printing ( PCL )'s โลโก้ของ
  คลองหลวง
  • Master's degree in the related field.
  • Experience with FMCG customers.
  • Experience in Sales of packaging products
  ปริมณฑล-ปทุมธานีTHB 20K - 45K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • จบปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์ด้าน Online Marketing
  • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
  MRI Worldwide Recruitment (Thailand) Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  MRI Worldwide Recruitment (Thailand) Ltd.'s โลโก้ของ

  Sponsorship Manager (Golf Club/Sport Events) 60-100K

  MRI Worldwide Recruitment (Thailand) Ltd.
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • Sponsorship Manager
  • marketing sponsorship , Managing brand partnership
  • Experienced in Golf or sport events
  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT COMPANY LIMITED's Bænnexr̒ k̄hxng
  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT COMPANY LIMITED's โลโก้ของ
  ปริมณฑล-ปทุมธานีTHB 30K - 35K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Have the knowledge and be able to play golf
  • Welcome freshly graduate student
  • Creative, Energetic, Good Presentation
  Sahasin Equipment Co., Ltd./บริษัท สหสิน อีควิปเม้นท์ จำกัด's โลโก้ของ

  Marketing Associate/เจ้าหน้าที่การตลาด

  Sahasin Equipment Co., Ltd./บริษัท สหสิน อีควิปเม้นท์ จำกัด
  คลองหลวง
  • วิเคราะห์ตลาดและการขาย
  • จัดทำคอนเทนท์และโปรโมชั่น
  • ตอบลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)