• Sales and Marketing
 • Shopping mall background
 • working at Nongkhai

18-Oct-19

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • Bachelor's degree in Marketing or related field
 • Have 4 years experience in marketing field
 • Good at Online-based Marketing

18-Oct-19

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Marketing Officer
 • Build brand awareness
 • marketing strategy

17-Oct-19

 

Applied
 • Digital Marketing
 • Working at Nongkhai
 • Alternating on Saturday

16-Oct-19

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • จบใหม่ /มีประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรม
 • ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ ( 8.00-17.00 น.)

15-Oct-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Marketing Officer
 • Build brand awareness
 • marketing strategy

10-Oct-19

 

Applied