• ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด กราฟฟิก
 • สนใจเกี่ยวกับ Digital Marketing, Social Media
 • มีความเข้าใจธุรกิจ E-Commerce และ E-marketing

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • เพศชายต้องได้รับการยกเว้นทางทหารแล้วเท่านั้น

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Brand Marketing Director, Apparel Branding
 • Brand Manager, Business Brand manager, Engineer
 • Brand Planning Manager, Textile-Garment, sportware

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

19-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด กราฟฟิก
 • สนใจเกี่ยวกับ Digital Marketing, Social Media
 • มีความเข้าใจธุรกิจ E-Commerce และ E-marketing

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล