• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,การจัดการ,การตลาด
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อ

19-Oct-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ออกพบลูกค้านำเสนอผลิตภัณฑ์
 • ติดตาม order จากลูกค้า
 • เปิดตลาดลูกค้าใหม่

18-Oct-18

 

Applied
 • ออกพบลูกค้านำเสนอผลิตภัณฑ์
 • ติดตาม order จากลูกค้า
 • เปิดตลาดลูกค้าใหม่

18-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.6/ปวช.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

17-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

17-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.6/ปวช.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

17-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.6/ปวช.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

17-Oct-18

 

Applied
 • เชียวชาญในการใช้โปรแกรมด้านกราฟฟิคดีไซน์
 • ระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านออกแบบสื่อการตลาดออนไลน์

16-Oct-18

 

Applied
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้สื่อ Social Media
 • ทำงานวันจันทร์ถึงเสาร์ (9.00 - 17.00 น.)
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้สื่อ Social Media

16-Oct-18

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • มีความรู้เชิงเทคนิคด้านการตลาดออนไลน์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น
 • มีทักษะการสื่อสารดี สามารถนำเสนอได้

16-Oct-18

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้สื่อ Social Media
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , มีทัศนคติที่ดี

16-Oct-18

 

Applied