• ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานรวม 6 ปี
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • เพศชายต้องได้รับการยกเว้นทางทหารแล้วเท่านั้น

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

19-Jan-18

 

Applied
 • ติดต่อลูกค้า งานขาย ทำตลาด online
 • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word,Excel ได้ดี
 • ขยันมีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจา

17-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล