• ปริญญาตรี อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการบริหารงานสาขาระดับ ผู้จัดการ
  • มีภาวะการเป็นผู้นำ และ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

16-Aug-17

 

Applied
  • บริหารงานในแบรนด์ ปั้น คำ หอม ขนมไทยและเบเกอรี่
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีความรู้ในการบริหารธุรกิจแฟรนไซส์

16-Aug-17

 

Applied
  • ควบคุมงานขายให้ได้ตามเป้าหมายการขายประจำปี
  • เสนอแนะแผนการตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ
  • ควบคุมการเก็บเงินและการปล่อยสินเชื่อ

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล