• เพศหญิง อายุ 22 ถึง 30 ปี
 • หากสนทนาภาษาอังกฤษได้ และผ่านงานเลขานุการมา จะพิจา
 • ปริญญาตรี การจัดการ / บริหารธุรกิจ

19-Jan-18

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที
 • เข้าประชุมสรุปงานที่กรุงเทพฯ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ถึง 30 ปี
 • หากสนทนาภาษาอังกฤษได้ และผ่านงานเลขานุการมา จะพิจา
 • ปริญญาตรี การจัดการ / บริหารธุรกิจ

18-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาวิชาการตลาด การประชาสัมพันธ์
 • การจัดทำกิจกรรม หรือ แคมเปญใหม่ๆ
 • การสรุปรายงานผลทางการตลาดในแต่สัปดาห์

18-Jan-18

 

Applied
 • ปวช-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านตลาดถนนคนเดิน

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขี้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ 2-3 ปี ขึ้นไป

18-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาวิชาการตลาด การประชาสัมพันธ์
 • การจัดทำกิจกรรม หรือ แคมเปญใหม่ๆ
 • การสรุปรายงานผลทางการตลาดในแต่สัปดาห์

13-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business or related filed
 • Energetic, Creative and Positive Thinking.
 • Experience in sales field in Alcohol or FMCG.

09-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business or related filed
 • Energetic, Creative and Positive Thinking.
 • Experience in sales field in Alcohol or FMCG.

09-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Hotel and Tourism Management
 • Fluent in English communication
 • 2 years in Sales and Marketing,Hospitality

09-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล