• ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าทีมขาย 3 ปีขึ้นไป
  • มีรถกระบะเป็นของตนเองเพื่อใช้ในการทำงาน

16-Mar-18

 

Applied
  • ปวช-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านตลาดถนนคนเดิน

11-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล