• ปวส.-ป.ตรี สาขาการตลาด
  • พูด - อ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • เข้าใจในด้านกลไกเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาดพอสมควร

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ปวส.-ป.ตรี สาขาการตลาด
  • พูด - อ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • เข้าใจในด้านกลไกเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาดพอสมควร

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล