ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  ลาดพร้าวTHB 30K - 69,999 /เดือน
  • ขายข้าวสารในตลาดต่างประเทศ เอเซ๊ยยุโรปอเมริกา
  • งานหาลูกค้าในกลุ่มสินค้า ข้าวหอมมะลิ หอมจัสมิน
  • งานขายสินค้าเกษตรในตลาดต่างประเทศ
  Siam Park Bangkok Co., Ltd.'s banner
  Siam Park Bangkok Co., Ltd.'s logo
  คันนายาว
  • ติดต่อประสานงานกับ Sponsor , Partners , Suppliers
  • วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับลูกค้า
  • ติดตาม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตลาด