ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  SAND-M Global Co., Ltd./บริษัท แซนด์-เอ็ม โกลบอล จำกัด's Bænnexr̒ k̄hxng
  SAND-M Global Co., Ltd./บริษัท แซนด์-เอ็ม โกลบอล จำกัด's โลโก้ของ

  Influencer Marketing Specialist (มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี) 30 - 40 K

  SAND-M Global Co., Ltd./บริษัท แซนด์-เอ็ม โกลบอล จำกัด
  บางใหญ่
  • มีประสบการณ์ทำงานติดต่อประสานงานกับ Influencer
  • สามารถสื่อสาร Concept, Key Message
  • บริหารจัดการ Influencer Budget ได้ดี
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)