ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-24 จาก 24 ตำแหน่งงาน
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • ขยายตลาด (น้ำตาลในประเทศ)
  • จัดทำแผนและอัพเดตแผนการขายน้ำตาลในประเทศ
  • ตรวจสอบการขายสินค้าในระบบ