• มีประสบการณ์ด้านการตลาด Nuts, Beans, Cocoa
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน ซื่อสัตย์อดทน
  • สามารถใช้ ภาษาอังกฤษ เขียนอ่าน สื่อสารได้ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่